PC版
A | A
贫富二八法则
一勤天下无难事 百忍堂中有太和
利可共而不可独,谋可寡而不可众
四大美女 西施 王昭君 貂蝉 杨玉环
四大红颜祸水:妺喜 妲己 褒姒 骊姬
“看不惯”是境界太小
易经的人生规律:吉、吝、凶、悔
会说话才有好命运
道德经文章目录
道德经第八十一章 信言不美,美言不
道德经第八十章 小国寡民,使有什伯
道德经第七十九章 报怨以德,安可以
道德经第七十八章 天下莫柔弱于水,
道德经第七十七章 天之道,其犹张弓
道德经第七十六章 人之生也柔弱,其
道德经第七十五章 民之饥,以其上食
道德经第七十四章 民不畏死,奈何以
道德经第七十三章 勇于敢则杀,勇于
道德经第七十二章 民不畏威,则大威
道德经第七十一章 知不知,上;不不
道德经第七十章 吾言甚易知,甚易行
道德经第六十九章 用兵有言:吾不敢
道德经第六十八章 善为士者,不武;
道德经第六十七章 一曰慈,二曰俭,
道德经第六十六章 以其善下之,故能
道德经第六十五章 古之善为道者,非
道德经第六十四章 其安易持,其未兆
道德经第六十三章 为无为,事无事,
道德经第六十二章 道者万物之奥,善
道德经第六十一章 大邦者下流,天下
道德经第六十章 治大国,若烹小鲜。
道德经第五十九章 治人事天,莫若啬
道德经第五十八章 祸兮福之所倚,福
道德经第五十七章 以正治国,以奇用
道德经第五十六章 知者不言,言者不
道德经第五十五章 含德之厚,比于赤
道德经第五十四章 善建者不拔,善抱
道德经第五十三章 使我介然有知,行
道德经第五十二章 天下有始,以为天
道德经第五十一章 道生之,德畜之,
道德经第五十章 出生入死,生之徒,
道德经第四十九章 圣人常无心,以百
道德经第四十八章 为学日益,为道日
道德经第四十七章 不出户,知天下;
道德经第四十六章 天下有道,却走马
道德经第四十五章 大成若缺,其用不
道德经第四十四章 名与身孰亲?身与
道德经第四十三章 天下之至柔,驰骋
道德经第四十二章 道生一,一生二,
道德经第四十一章 上士闻道,勤而行
道德经第四十章 反者道之动;弱者道
道德经第三十九章 昔之得一者:天一
道德经第三十八章 上德不德,是以有
道德经第三十七章 道常无为而无不为
道德经第三十六章 将欲歙之,必故张
道德经第三十五章 执大象,天下往。
道德经第三十四章 大道泛兮,其可左
道德经第三十三章 知人者智,自知者
道德经第三十二章 道常无名朴。虽小
道德经第三十一章 夫兵者,不祥之器
道德经第三十章 以道佐人主者,不以
道德经第二十九章 将欲取天下而为之
道德经第二十八章 知其雄,守其雌,
道德经第二十七章 善行无辙迹,善言
道德经第二十六章 重为轻根,静为躁
道德经第二十五章 人法地,地法天,天
道德经第二十四章 企者不立,跨者不
道德经第二十三章 希言自然。故飘风
道德经第二十二章 曲则全,枉则直,
道德经第二十一章 孔德之容,唯道是
道德经第二十章 绝学无忧,唯之与
道德经第十九章 绝圣弃智,民利百倍
1页 共12页 9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 8 : 转到:

◎ CHINAZWDS 中国紫微斗数网 1997-2017